บริการเปลี่ยน HMI รุ่นเก่า หาซื้อยากหรือเลิกผลิตเป็นรุ่นใหม่ 

บริการของเรา

  • เขียนโปรแกรม HMI แก้ไขโปรแกรม เพิ่มหน้าจอการทำงาน
  • เปลี่ยน HMI รุ่นเก่าหรือเลิกผลิต เป็นรุ่นใหม่
  • เปลี่ยนรุ่น HMI เป็นยี่ห้อที่ต้นทุนต่ำเพื่อลดค่าใช้จ่าย
  • บันทึกโปรแกรมจาก HMI เก็บสำรองก่อนมีปัญหา