บริการเปลี่ยน PLC รุ่นเก่า หาซื้อยากหรือเลิกผลิตเป็นรุ่นใหม่ 

บริการของเรา

  • เปลี่ยน PLC รุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่
  • เขียนโปรแกรม PLC
  • ดัดแปลงแก้ไขโปรแกรม PLC
  • จัดหาสินค้าด่วน บริการเช็คแก้ไขด่วนเครื่องใช้งานได้ใน 2 วันทำการ
  • บันทึกโปรแกรมจาก PLC เก็บสำรองก่อนมีปัญหา