ออกแบบระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติตามระยะที่ต้องการ ควบคุมด้วย Servo 

  • บริการออกระบบ เคลื่อนที่ควบคุมด้วย servo
  • ชุดแขนกล
  • การเคลื่อนที่ตามระยะที่กำหนด Position Control
  • แสดงผลและสั่งงานผ่าน Software Computer หรือ HMI