ออกแบบ-ติดตั้ง ตู้คอนโทรลเครื่องจักรทุกชนิด 

บริการด้านระบบคอนโทรล

  • ตรวจเช็คระบบคอนโทรล งานเร่งด่วน มีอะไหล่สำรองให้
  • รับเขียนแบบ (Specification & Wiring Diagram) ระบบควบคุมเครื่องจักร ตู้คอนโทรล ระบบสายการผลิต
  • รับเขียนคู่มือการใช้งานเครื่อง และการแก้ไขระบบ
  • ประกอบตู้คอนโทรล สำหรับระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรทุกชนิด
  • งานควบคุมด้วย พีแอลซี(PLC)