จำหน่าย Automation Product ราคาดี สินค้าคุณภาพ เรามีสต็อกสินค้าไว้เอง ( ถ้ารุ่นไหนไม่มีสต็อกสั่งได้ สินค้ารอไม่นาน 3-7 วัน  )                        
รับประกันเรื่องคุณภาพ 1 ปีเต็มพร้อม ฟรี Service Tel.02-378-0057

PLC Mitsubishi FX Series                           
   FX1S (Can't Expansion) MAX. 2 Analog Signal
1   FX1S-14MR-ES/UL    FX1S CPU 2K Step; 6DI/6DO (Relay), 220VAC Supply                     
2   FX1S-20MR-ES/UL    FX1S CPU 2K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply                     
3   FX1S-30MR-ES/UL    FX1S CPU 2K Step; 16DI/14DO (Relay), 220VAC Supply

   FX1N (Can Expansion 128 I/O MAX.) MAX. 66AI / 33AO                        
1   FX1N-24MR-ES/UL   FX1N CPU 8K Step; 14DI/10DO (Relay), 220VAC Supply                     
2   FX1N-40MR-ES/UL   FX1N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                     
3   FX1N-60MR-ES/UL   FX1N CPU 8K Step; 36DI/24DO (Relay), 220VAC Supply

   FX2N (Can Expansion 256 I/O MAX.)                        
1   FX2N-16MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 8DI/8DO (Relay), 220VAC Supply                     
2   FX2N-32MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 16DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                     
3   FX2N-48MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 24DI/24DO (Relay), 220VAC Supply                     
4   FX2N-64MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 36DI/36DO (Relay), 220VAC Supply                     
5   FX2N-80MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 40DI/40DO (Relay), 220VAC Supply                     
6   FX2N-128MR--ES/UL   FX2N CPU 8K Step; 64DI/64DO (Relay), 220VAC Supply

   FX3G (Can Expansion 128 I/O MAX.) MAX. 74AI / 41AO                        
1   FX3G-14MR-ES-A   FX3G CPU 32K Step; 8DI/6DO (Relay), 220VAC Supply                     
2   FX3G-24MR-ES-A   FX3G CPU 32K Step; 14DI/10DO (Relay), 220VAC Supply                     
3   FX3G-40MR-ES-A   FX3G CPU 32K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                     
4   FX3G-60MR-ES-A   FX3G CPU 32K Step; 36DI/24DO (Relay), 220VAC Supply

   FX3U (Can Expansion 256 I/O MAX.) MAX. 80AI / 48AO                        
1   FX3U-16MR-ES-A   FX3U CPU 64K Step; 8DI/8DO (Relay), 220VAC Supply                     
2   FX3U-32MR-ES-A   FX3U CPU 64K Step; 16DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                     
3   FX3U-48MR-ES-A   FX3U CPU 64K Step; 24DI/24DO (Relay), 220VAC Supply                     
4   FX3U-64MR-ES-A   FX3U CPU 64K Step; 36DI/36DO (Relay), 220VAC Supply                     
5   FX3U-80MR-ES-A   FX3U CPU 64K Step; 40DI/40DO (Relay), 220VAC Supply                     
                           
   Digital IO Expansion Module                        
1   FX2N-48ER-ES/UL   FX1N/2N/3G/U FX Expansions 24DI/24DO (Relay)                     
2   FX2N-48ET-ESS/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 24DI/24DO (Transistor Sink Output)                     
3   FX2N-32ER-ES/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 16DI/16DO (Relay)                     
4   FX2N-32ET-ESS/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 16DI/16DO (Transistor Sink Output)                     
5   FX2N-16EX-ES/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 16DI                     
6   FX2N-16EYR-ES/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 16DO (Relay)                     
7   FX2N-16EYT-ESS/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 16DO (Transistor Sink Output)                     
9   FX2N-8EX-ES/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 8DI                     
10   FX2N-8EYR-ES/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 8DO (Relay)                     
11   FX2N-8EYT-ESS/UL   FX1N/2N/3G/U Expansions 8DO (Transistor Sink Output)                     
                           
   Analog IO Expansion Module                        
1   FX2N-2AD    FX1N/2N/3G/U Expansions 2AI                     
2   FX2N-8AD    FX1N/2N/3G/U Expansions 8AI                     
3   FX2N-2DA   FX1N/2N/3G/U Expansions 2AO                     
4   FX3U-4AD    FX3G/U Expansions 4AI                     
5   FX3U-4DA   FX3G/U Expansions 4AO                     
6   FX2N-5A   FX3G/U Expansions 4AI / 1AO                     
7   FX2NC-4AD   FX3UC Expansions 4AI                     
8   FX2NC-4DA   FX3UC Expansions 4AO                     
9   FX2N-2LC   FX3G/U Temp Control 2 Loops (PT100/Thermocouple, Pulse Output)                     
10   RE10TC   FX3U Temp Control 10 Loops (PT100/Thermocouple, Pulse Output) (FX3G Can't Use)                     
                           
   Communication Module                        
1   FX2N-232IF   FX3U RS232 Serial Module                     
2   FX2N-16CCL-M   FX3G/U CC Link V1.00 Master Module                     
3   FX2N-32CCL   FX3G/U CC Link V1.00 Slave Module                     
4   FX3U-64CCL   FX3G/U CC Link V2 Compatible Intelligence Device Station                     
5   FX3U-32DP   FX3G/U Profibus Slave Module                     
6   FX3U-64DP-M   FX3U Profibus Master Module                     
7   FX2N-32CAN   FX3G/U CAN Master or Slave Module                     
8   FX3U-ENET   FX3G/U Ethernet Communication Module                     
                           
   Special Module                        
1   FX2N-1PG-E   FX3U Pulse Train Output Block (1CH-100KHz)                     
2   FX2N-10PG   FX3U Pulse Train Output Block (1CH-1MHz)                     
3   FX2N-1RM-E-SET   FX3U Electronic CAM Module                     
4   FX2N-1HC    FX3U High Speed Counter Block (1input [50KHz]/ 2 output)                     
5   FX2NC-1HC    FX3UC High Speed Counter Block (1input [50KHz]/ 2 output)                     
6   FX3U-20SSC-H   FX3U SSCNET-III Positioning Network                     
                           
   Special lAdapter (ADP)                        
1   FX3U-3A-ADP   FX3G/U/UC Adapter 2AI / 1AO                     
2   FX3U-4AD-ADP   FX3G/U/UC Adapter 4AI                     
3   FX3U-4DA-ADP   FX3G/U/UC Adapter AO                     
4   FX3U-4AD-PT-ADP   FX3G/U/UC Adapter 4RTD (PT100) [-50 to 250'C]                     
5   FX3U-4AD-PTW-ADP   FX3G/U/UC Adapter 4RTD (PT100) [-100 to 600'C]                     
6   FX3U-4AD-PNK-ADP   FX3G/U/UC Adapter 4RTD (PT1000/Ni1000)                     
7   FX3U-4AD-TC-ADP   FX3G/U/UC Adapter 4 Thermocouple                     
8   FX3U-232ADP-MB   FX3G/U/UC Adapter RS232C (FX3G can't Use)                     
9   FX3U-485ADP-MB   FX3G/U/UC Adapter RS232C (FX3G can't Use)                     
10   FX3U-2HSY-MB   FX3U Adapter RS485 (FX3G can't Use)                     
11   FX3U-4HSY-MB   FX3U Adapter Positioning 2Axis (200KHz)                     
                           
   Expansion Boards (BD)                        
1   FX3G-2AD-BD   FX3G BD Board 2AI                     
2   FX3G-1DA-BD   FX3G BD Board 1AO                     
3   FX3G-232-BD   FX3G BD Board RS232C, Serial Port ( 1 CH )                     
4   FX3G-422-BD   FX3G BD Board RS422, Serial Port ( 1 CH )                     
5   FX3G-485-BD   FX3G BD Board RS485, Serial Port ( 1 CH )                     
6   FX3G-8AV-BD   FX3G BD Board 8 Analog Setpoint Poten                     
7   FX3G-CNV-ADP   FX3G BD Board ADP Interface Adapter                     
8   FX3U-232-BD   FX3U BD Board RS232C, Serial Port ( 1 CH )                     
9   FX3U-422-BD   FX3U BD Board RS422, Serial Port ( 1 CH )                     
10   FX3U-485-BD   FX3U BD Board RS485, Serial Port ( 1 CH )                     
11   FX3U-USB-BD   FX3U BD Board USB Port ( 1 CH )                     
12   FX3G-CNV-BD   FX3U ADP Interface Adapter                     
13   FX2NC-CNV-IF   FX3UC Connect with standard FX2N/3U right side                     
                           
   Power Suppply Modules                        
1   FX3U-1PSU-5V   FX3G/U Power supply 5V / 24V expansion Bus Module (for FX3G, 3U)                     
2   FX3UC-1PS-5V   FX3UC Power supply 5V / 24V expansion Bus Module (for FX3UC)                     
                           
   Accessries                        
1   FX3G-EEPROM-32L   FX3G EEPROM based Memory including loader function                     
2   FX3U-FLROM-16   FX3U/UC Flash based memory cassette                     
3   FX3U-FLROM-32   FX3U/UC Flash based memory cassette                     
4   FX3U-FLROM-64   FX3U/UC Flash based memory cassette                     
5   FX3U-EEPROM-64L   FX3U/UC EEPROM based Memory including loader function                     
6   FX3G-5DM   FX3G Display Module                     
7   FX3U-7DM   FX3U Display Module                     
8   FX3U-32BL   FX3G/U/UC Battery                      
9   FX2N-CNV-BC   FX3G/U/UCPLC Bux extension cable                     
10   FX0N-65EC   FX3G/U/UC 65m long PLC bus extension cable                     
                           
   FX1N/2N only                        
1   FX2N-4AD-PT   FX1N/2N Expansions 4 RTD                     
2   FX2N-4AD-TC   FX1N/2N Expansions 4 Thermocouple                     
4   FX-485PC-IF   RS232/RS485                     
5   FX2N-232-BD   FX1N/2N BD Board RS232C, Serial Port ( 1 CH )                     
6   FX2N-485-BD   FX1N/2N BD Board RS485, SERIAL PORT(1CH)                     
7   FX2N-422-BD   FX1N/2N BD Board RS422, Serial Port ( 1 CH )                     
8   FX2N-CNV-BD   FX1N/2N BD Board RS485, Conversion Module for Communications                     
9   SC-09   Programme Cable                     
10   F2-40BL   FX Lithium Battery                     
11   FX-EEPROM-4   EEPROM Saving Card 4K/Step,Appling to FX2N                     
12   FX-EEPR0M-8   EEPROM Saving Card 8K/Step,Appling to FX2N                     
13   FX1N-EEPROM-8L   EEPROM Saving Card 8K/Step,Appling to FX1N


PLC Mitsu Q Series                     
   Q CPU Series                        
1   Q00JCPU   Q00J CPU 8K Step; 256 I/O Max. 5 Slot Module; Supply 100-240VAC                     
2   Q00CPU   Q00 CPU 8K Step; 1,024 I/O                     
3   Q01CPU   Q01 CPU 14K Step; 1,024 I/O                     
4   Q02CPU   Q02 CPU 48K Step; 4,096 I/O                     
5   Q02HCPU   Q02H CPU 48K Step; 4,096 I/O (High Performance CPU)                     
6   Q06HCPU   Q06H CPU 60K Step; 4,096 I/O (High Performance CPU)                     
7   Q12HCPU   Q12H CPU 124K Step; 4,096 I/O (High Performance CPU)                     
8   Q25HCPU   Q25H CPU 252K Step; 4,096 I/O (High Performance CPU)                     
9   Q12PHCPU   Q12PHCPU 124K Step; 4,096 I/O (Process CPU)                     
10   Q25PHCPU   Q12PH CPU 252K Step; 4,096 I/O (Process CPU)                     
                           
   Base Unit                        
1   Q32SB   CPU Base Unit (Slim type power supply + CPU + 2 - I/O slots)                     
2   Q33SB   CPU Base Unit (Slim type power supply + CPU + 3 - I/O slots)                     
3   Q35SB   CPU Base Unit (Slim type power supply + CPU + 5 - I/O slots)                     
4   Q33B-E   CPU Base Unit (Power supply + CPU + 3 - I/O slots)                     
5   Q35B   CPU Base Unit (Power supply + CPU + 5 - I/O slots)                     
6   Q38B   CPU Base Unit (Power supply + CPU + 8 - I/O slots)                     
7   Q312B   CPU Base Unit (Power supply + CPU + 12 - I/O slots)                     
8   Q63B   Extension Base Unit (Power supply + 3 - I/O slots)                     
9   Q65B   Extension Base Unit (Power supply + 5 - I/O slots)                     
10   Q68B   Extension Base Unit (Power supply + 8 - I/O slots)                     
11   Q612B   Extension Base Unit (Power supply + 12 - I/O slots)                     
12   Q52B   Extension Base Unit ( 2 - I/O slots)                     
13   Q55B   Extension Base Unit ( 5 - I/O slots)                     
14   QC05B   Base Extension Cable 0.45m                     
15   QC06B   Base Extension Cable 0.6m                     
16   QC12B   Base Extension Cable 1.2m                     
17   QC30B   Base Extension Cable 3m                     
18   QC50B   Base Extension Cable 5m                     
19   QC100B   Base Extension Cable 10m                     
                           
   Power Supply Unit                        
1   Q61SP   Slim Type Power Supply 100-240VAC input/5VDC 2A output                     
3   Q61P   Power Supply 110/240VAC input/5VDC 6A output                     
4   Q62P   Power Supply 100-240VAC input/5VDC 3A, 24VDC 0.6A output                     
5   Q63P   Power Supply 24VDC input/5VDC 6A output                     
6   Q64PN   Power Supply 100/200VAC input/5VDC 8.5A output                     
                           
   Digital IO Expansion Module                        
1   QX10   Q Expansions 16DI (100-120VAC) [Terminal Block]                     
2   QX28   Q Expansions 8DI (100-240VAC) [Terminal Block]                     
3   QX40   Q Expansions 16DI [Terminal Block]                     
4   QX40-S1   Q Expansions 16DI (Fast) [Terminal Block]                     
3   QX41   Q Expansions 32DI [40 Pin Con.]                     
4   QX41-S1   Q Expansions 32DI (Fast) Terminal Block                     
3   QX42   Q Expansions 64DI [40 Pin Con.]                     
4   QX42-S1   Q Expansions 64DI (Fast) [40 Pin Con.]                     
5   QX70   Q Expansions 16DI (5/12VDC) [Terminal Block]                     
6   QX71   Q Expansions 32DI (5/12VDC) Terminal Block                     
7   QX72   Q Expansions 64DI (5/12VDC) Terminal Block                     
5   QX80   Q Expansions 16DI (negative) [Terminal Block]                     
6   QX81   Q Expansions 32DI (negative) [37 Pin Con.]                     
6   QX82-S1   Q Expansions 64DI (negative) [40 Pin Con.]                     
7   QY10   Q Expansions 16DO (Relay) [Terminal Block]                     
8   QY18A   Q Expansions 8DO (Independent Output Relay) [Terminal Block]                     
9   QY22   Q Expansions 16DO (Triac) [Terminal Block]                     
10   QY40P   Q Expansions 16DO (24VDC Sink) [Terminal Block]                     
11   QY41P   Q Expansions 32DO (24VDC Sink) [Terminal Block]                     
12   QY42P   Q Expansions 64DO (24VDC Sink) [Terminal Block]                     
13   QY50   Q Expansions 16DO (12/24VDC Sink) with fuse [Terminal Block]                     
14   QY68A   Q Expansions 16DO (5/12/24VDC Sink) with fuse [Terminal Block]                     
15   QY70   Q Expansions 16DO (5/12VDC Sink) with fuse [Terminal Block]                     
16   QY71   Q Expansions 32DO (5/12VDC Sink) with fuse [40 Pin Con.]                     
17   QY80   Q Expansions 16DO (24VDC Source) [Terminal Block]                     
18   QY81P   Q Expansions 32DO (24VDC Source) [Terminal Block]                     
19   QH42P   Q Expansions 32DI/32DO                      
20   QX48Y57   Q Expansions 8DI/7DO  [Terminal Block]                     
21   QI60   Q Expansions Interrupt 16DI [Terminal Block]                     
                           
   Analog IO Expansion Module                        
1   Q64AD   Q Expansions 4AI (0-10VDC, 4-20MA)                     
2   Q68ADV   Q Expansions 8AI (0-10VDC)                     
3   Q68ADI   Q Expansions 8AI (4-20MA)                     
4   Q64AD-GH   Q Expansions 4AI Isolated (0-10VDC, 4-20MA)                     
5   Q62AD-DGH   Q Expansions 2AI (16 bits) Isolated (0-10VDC, 4-20MA)                     
6   Q62DAN   Q Expansions 2AO (0-10VDC, 4-20MA)                     
7   Q64DAN   Q Expansions 4AO (0-10VDC, 4-20MA)                     
8   Q68DAV   Q Expansions 8AO (0-10VDC)                     
9   Q68DAI   Q Expansions 8AO (4-20MA)                     
10   Q62DA-FG   Q Expansions 2AO Isolated (0-10VDC, 4-20MA)                     
                           
   Special Module                        
1   Q64TDV-GH   Q Expansions 4 Thermocouple Micro Voltage Input                     
2   Q64TD   Q Expansions 4 Thermocouple Input                     
3   Q64RD   Q Expansions 4  RTD Input                     
4   Q64TCTT   Q Temp Control 4 Loops (Thermocouple / Trans Output)                     
5   Q64TCTTBW   Q Temp Control 4 Loops (Thermocouple / Trans Output) with detect                     
6   Q64TCRT   Q Temp Control 4 Loops (RTD / Trans Output)                     
7   Q64TCRTBW   Q Temp Control 4 Loops (RTD / Trans Output) with detect                     
8   QD62   Q 2CH HSC (24V Sink, 200Kpps)                     
9   QD62D   Q 2CH HSC (24V Sink, 500Kpps)                     
10   QD62E   Q 2CH HSC (24V Source, 500Kpps)                     
11   QD60P8-G   Q 8 CH Isolated Input Module                     
12   QD75P1   Q Positioning 1 Axis, open collector output                     
13   QD75P2   Q Positioning 2 Axis, open collector output                     
14   QD75P4   Q Positioning 4 Axis, open collector output                     
15   QD75D1   Q Positioning 1 Axis, differential driver output                     
16   QD75D2   Q Positioning 2 Axis, differential driver output                     
17   QD75D4   Q Positioning 4 Axis, differential driver output                     
18   QM75M1   Q Positioning 1 Axis, SSCNET output                     
19   QM75M2   Q Positioning 2 Axis, SSCNET output                     
20   QM75M4   Q Positioning 4 Axis, SSCNET output                     
21   QD70P4   Q Positioning 4 Axis, open collector output                     
22   QD70P8   Q Positioning 8 Axis, open collector output                     
                           
   Communication Module                        
1   QJ71BR11   MELSECNET/H Master Module coaxial single bus, 10Mbps                     
2   QJ71LP21-25   MELSECNET/H Master Module F/O dual loop, 25/10Mbps                     
3   QJ71LP21S-25   MELSECNET/H Master Module F/O dual loop, 25/10Mbps with external supply                     
4   QJ71LP21G   MELSECNET/H Master Module GI-50/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
5   QJ71LP21GE   MELSECNET/H Master Module GI-62.5/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
6   QJ72BR15   MELSECNET/H Remote I/O Module coaxial single bus, 10Mbps                     
7   QJ72LP25-25   MELSECNET/H Remote I/O Module F/O dual loop, 25/10Mbps                     
8   QJ72LP25G   MELSECNET/H Remote I/O Module GI-50/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
9   QJ72LP25GE   MELSECNET/H Remote I/O Module GI-62.5/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
10   QJ71FL71-F01   FL-net Module (OPCN-2)Ver.2.00 interface, for 10BASE5/10BASE-T                     
11   QJ71FL71-B2-F01   FL-net Module (OPCN-2)Ver.2.00 interface, for 10BASE2                     
12   QJ61BT11N   CC Link Module for Master/Local                     
13   QJ61CL12   CC Link / LT Module for Master                     
14   QS0J61BT12   CC Link Safety Module for Master                     
15   QJ71AS92   AS-i Module for Master                     
16   QJ71E71   Eternet Module For 10BASE-5/10BASE-T                     
17   QJ71E71-B2   Eternet Module For 10BASE-2                     
18   QJ71E71-100   Eternet Module For 10BASE-T/100BASE-TX                     
19   QJ71C24N   Serial Comm. Module RS-232 = 1ch, RS-422/485 = 1ch                     
20   QJ71C24N-R2   Serial Comm. Module RS-232 = 2ch                     
20   QJ71C24N-R4   Serial Comm. Module RS-422/485 = 2ch                     
20   QJ71CMO   Serial Modem Interface Module RS-232 = 2ch                     
21   QD51   Serial Comm. Module RS-232 = 2ch (Basic language programming)                     
22   QD51-R24   Serial Comm. Module RS-232 = 1ch, RS-422/485 = 1ch (Basic language programming)                     
23   QJ71PB92V   Profibus DP Master Module                     
24   QJ71PB93D   Profibus DP Slave Module                     
25   QJ71DN91   DeviceNet Master/Slave Module                     
26   QJ71MB91   Modbus Serial Module                     
27   QJ71MT91   Modbus TCP/IP Module                     
28   QJ71WS96   Web Server Module                     
29   QJ71MES96   MES (Database) Module                     
30   QD81DL96   High Speed Data Logger Module                     
                           
   Accessries                        
1   Q6BAT   Q CPU Battery                     
2   Q2MEM-1MBS   Small SRAM card Capacity: 1MBytes                     
3   Q2MEM-2MBS   Small SRAM card Capacity: 2MBytes                     
4   Q2MEM-2MBF   Small linear flash memory card Capacity: 2MBytes                     
5   Q2MEM-4MBF   Small linear flash memory card Capacity: 4MBytes                     
6   Q2MEM-8MBA   Small ATA card Capacity: 8MBytes                     
7   Q2MEM-16MBA   Small ATA card Capacity: 16MBytes                     
8   Q2MEM-32MBA   Small ATA card Capacity: 32MBytes                     
9   Q2MEM-BAT   Replacement battery, for Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS                     
10   QG60   Blank cover for I/O module                     
                           
   PC & Software                        
1   Q80BD-J61BT11N   CC Link (PCI Slot) PC Interface Module                     
2   Q80BD-J71GP21-SX   CC Link IE (PCI Slot) PC Interface Module                     
3   Q80BD-J71GP21S-SX   CC Link IE (PCI Slot) PC Interface Module with external supply                     
4   Q80BD-J71LP21-25   MELSECNET/H (PCI Slot) PC Interface Module F/O dual loop, 25/10Mbps                     
5   Q80BD-J71LP21G   MELSECNET/H (PCI Slot) PC Interface Module GI-50/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
6   Q80BD-J71LP21GE   MELSECNET/H (PCI Slot) PC Interface Module GI-62.5/125 F/O dual loop, 10Mbps                     
7   Q80BD-J71BR11   MELSECNET/H (PCI Slot) PC Interface Module coaxial single bus, 10Mbps

PLC Siemens

    CPU S7200                                 
   1. 6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU 221 DC/DC/DC 6DI / 4DO                                 
   2. 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU 221 RELAY OUTPUT 6DI / 4DO                                 
   3. 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU 222 DC/DC/DC 8DI / 6DO                                 
   4. 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU 222 RELAY OUTPUT 8DI / 6DO                                  
   5. 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU 224 DC/DC/DC 14DI / 10DO                                  
   6. 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU 224 RELAY OUTPUT 14DI / 10DO                                  
   7. 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU 224XP DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI / 1AO                                  
   8. 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU 224XP RELAY OUTPUT 14DI / 10DO / 2AI / 1AO                                  
   9 .6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU 226 DC/DC/DC 24DI / 16DO                                  
   10. 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU 226 RELAY OUTPUT 24DI / 16DO

   Digital IO Expansion Module                                 
   1. 6ES7 221-1BF22-0XA0 8DI 24VDC                                  
   2. 6ES7 221-1BH22-0XA0 16DI 24VDC                                  
   3. 6ES7 223-1PH22-0XA0 8DI / 8DO RELAY OUTPUT                                  
   4. 6ES7 223-1PL22-0XA0 16DI / 16DO RELAY OUTPUT                                  
   5. 6ES7 223-1PM22-0XA0 32DI / 32DO RELAY OUTPUT      

   Analog IO Expansion Module               
   1. 6ES7 231-0HC22-0XA0 4 AI                                 
   2. 6ES7 231-0HF22-0XA0 8 AI                                  
   3. 6ES7 232-0HB22-0XA0 2 AO                                  
   4. 6ES7 232-0HD22-0XA0 4 AO                                  
   5. 6ES7 235-0KD22-0XA0 4AI / 1AO                                 
   6. 6ES7 231-7PD22-0XA0 4 TC                                  
   7. 6ES7 231-7PF22-0XA0 8 TC                                 
   8. 6ES7 231-7PB22-0XA0 2 RTD                                  
   9. 6ES7 231-7PC22-0XA0 4 RTD       
                           
   Communication Module                                 
   1. 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 Profibus DP Module                                  
   2. 6GK7 243-2AX01-0XA0 CP 243-2 ASI Interface                                  
   3. 6GK7 243-1EX00-0XE0 CP 243-1 Ethernet Module                                  
   4. 6GK7 243-1GX00-0XE0 CP 243-1 IT Ethernet Module   
                              
   CPU S7300                              
   1. 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU 312, 32KB                                  
   2. 6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU 312C, 32KB                                  
   3. 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU 313C, 64KB                                  
   4. 6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU 313C-2PTP, 64KB                                  
   5. 6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU 313C-2DP, 64KB                                  
   6. 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU 314, 96KB                                  
   7. 6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU 314C-2 PTP, 96KB                                  
   8. 6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU 314C-2 DP, 96KB                                 
   9. 6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU 315-2 DP, 128KB                                  
   10. 6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU 315-2 PN/DP, 256KB                                  
   11. 6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU 317-2 DP, 512KB                                  
   12. 6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU 317-2 PN/DP, 1MB                                  
   13. 6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU 319-3 PN/DP, 1.4MB
                                  
   MMC Card                                 
   1. 6ES7 953-8LF20-0AA0 64KB                                  
   2. 6ES7 953-8LG11-0AA0 128KB                                  
   3. 6ES7 953-8LJ20-0AA0 512KB                                  
   4. 6ES7 953-8LL20-0AA0 2 MB                                 
   5. 6ES7 953-8LM20-0AA0 4 MB                                  
   6. 6ES7 953-8LP20-0AA0 8 MB                                  
   S7-300                        
         
   Digital IO Expansion Module                                 
   1. 6ES7 321-1BH02-0AA0 16 DI 24VDC                                 
   2. 6ES7 321-1BL00-0AA0 32 DI 24VDC                                  
   3. 6ES7 322-1BH01-0AA0 16 DO 24VDC                                  
   4. 6ES7 322-1BL00-0AA0 32 DO 24VDC                                  
   5. 6ES7 322-1HH01-0AA0 16 DO RELAY OUTPUT                                  
   6. 6ES7 323-1BL00-0AA0 16 DI / 16 DO 24VDC    
                              
   Analog IO Expansion Module                                 
   1. 6ES7 331-7KF02-0AB0 8AI                                  
   2. 6ES7 331-1KF01-0AB0 8AI 13 BIT                                  
   3. 6ES7 332-5HD01-0AB0 4AO                                  
   4. 6ES7 332-5HF00-0AB0 8AO                                  
   5. 6ES7 334-0CE01-0AA0 4AI / 2AO                                  
   6. 6ES7 331-7PF01-0AB0 8 RTD                                  
   7. 6ES7 331-7PF11-0AB0 8 TC          
                        
   Communication Module                                 
   1. 6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 RS232                                  
   2. 6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 RS422/485                                  
   3. 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 RS232                                  
   4. 6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 RS422/485                                  
   5. 6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5 Profibus                                  
   6. 6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 Profibus F/O                                 
   7. 6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5 Profibus FMS                                  
   8. 6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343-1 Lean Ethernet                                  
   9. 6GK7 343-1EX30-0XE0 CP343-1 Ethernet
                                 
   Function Module                                 
   1. 6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 Counter Module                                  
   2. 6ES7 350-2AH01-0AE0 FM350-2 Counter Module                                  
   3. 6ES7 351-1AH01-0AE0 FM 351 positioning module                                  
   4. 6ES7 355-0VH10-0AE0 FM 355 C Closed Loop Control Module                                 
   5. 6ES7 355-1VH10-0AE0 FM 355 S Closed Loop Control module                                  
   6. 6ES7 355-2CH00-0AE0 FM 355-2 C temperature controller module                                  
   7. 6ES7 355-2SH00-0AE0 FM 355-2 S temperature controller module
                                  
   Remote I/O ET200M                                 
   1. 6ES7 153-4AA00-0XB0 IM 153-4 PN interface module (Ethernet 12 I/O Slots)                                  
   2. 6ES7 153-1AA03-0XB0 IM 153-1 interface module (Profibus 8 I/O Slots)                                  
   3. 6ES7 153-2BA02-0XB0 IM 153-2 interface module (Profibus 12 I/O Slots)
                                 
   Power Supply Unit                                 
   1. 6ES7 307-1BA00-0AA0 Power Supply 2 A                                 
   2. 6ES7 307-1EA00-0AA0 Power Supply 5 A                                  
   3. 6ES7 307-1KA01-0AA0 Power Supply 10 A   
                              
   Connector & Terminal                                 
   1. 6ES7 392-1AJ00-0AA0 20 Pin Connector                                  
   2. 6ES7 392-1AM00-0AA0 40 Pin Connector                                  
   3. 6ES7 390-1AE80-0AA0 Din Rail 480mm                                 
   4. 6ES7 390-1AF30-0AA0 Din Rail 530mm                                  
   5. 6ES7 365-0BA01-0AA0 IM 365 Interface                                  
   6. 6ES7 360-3AA01-0AA0 IM 360 Interface                                  
   7. 6ES7 361-3CA01-0AA0 IM 361 Interface (CPU)                                  
   8. 6ES7 368-3BB01-0AA0 Connecting Cable 1 M                                 
   9. 6ES7 368-3BC51-0AA0 Connecting Cable 2.5 M

 CP1E-E (IF >= 30DR can Extensions Max. 3 Module)                     
   1 CP1E-E40DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                      
   2 CP1E-E30DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 18DI/12DO (Relay), 220VAC Supply                     
   3 CP1E-E20DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply    
                  
   N (Extensions Max. 3 Module)                     
   1 CP1E-N60DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 36DI/24DO (Relay), 220VAC Supply                      
   2 CP1E-N60DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 36DI/24DO (Transistor), 24VDC Supply                      
   3 CP1E-N40DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                      
   4 CP1E-N40DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Transistor), 24VDC Supply                      
   5 CP1E-N30DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 18DI/12DO (Relay), 220VAC Supply                      
   6 CP1E-N30DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 18DI/12DO (Transistor), 24VDC Supply                      
   7 CP1E-NA20DR-A CP1E-NA CPU 8K Step; 12DI/8DO/2AI/1AO (Relay), 220VAC Supply                      
   8 CP1E-NA20DT-D CP1E-NA CPU 8K Step; 12DI/8DO/2AI/1AO (Transistor), 24VDC Supply   
                  
   CP1L-L (Extensions Max. 1 Module)                     
   1 CP1L-L20DR-A CP1L-L CPU 5K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply       
               
   M (Extensions Max. 3 Module)                     
   1 CP1L-M60DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 36DI/24DO (Relay), 220VAC Supply                      
   4 CP1L-M60DT-D CP1L-M CPU 10K Step; 36DI/24DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply                     
   2 CP1L-M40DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                      
   3 CP1L-M30DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 18DI/12DO (Relay), 220VAC Supply                      
   4 CP1L-M30DT-T CP1L-M CPU 10K Step; 18DI/12DO (Transistor), 24VDC Supply
                     
   CP1H Series (Extensions Max. 7 Module)                     
   1 CP1H-X40DR-A CP1H-X CPU 20K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply                     
   2 CP1H-X40DT-D CP1H-X CPU 20K Step; 24DI/16DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply                      
   3 CP1H-XA40DR-A CP1H-XA CPU 20K Step; 24DI/16DO/4AI/2AO (Relay), 220VAC Supply                      
   4 CP1H-XA40DT-D CP1H-XA CPU 20K Step; 24DI/16DO/4AI/2AO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply
                     
   Digital IO Expansion Module                     
   1 CP1W-40EDR CP1W Expansions 24DI/16DO (Relay)                      
   2 CP1W-40EDT CP1W Expansions 24DI/16DO (Transistor Sink Output)                      
   3 CP1W-32ER CP1W Expansions 32DO (Relay)                      
   4 CP1W-32ET CP1W Expansions 32DO (Transistor Sink Output)                      
   5 CP1W-20EDR CP1W Expansions 12DI/8DO (Relay)                     
   6 CP1W-20EDT CP1W Expansions 12DI/8DO (Transistor Sink Output)                      
   7 CP1W-16ER CP1W Expansions 16DO (Relay)                      
   8 CP1W-16ET CP1W Expansions 16DO (Transistor Sink Output)                      
   9 CP1W-8ED CP1W Expansions 8DI                      
   10 CP1W-8ER CP1W Expansions 8DO (Relay)                      
   11 CP1W-8ET CP1W Expansions 8DO (Transistor Sink Output)   
                  
   Analog IO Expansion Module                     
   1 CP1W-AD041 CP1W Expansions 4AI                      
   2 CP1W-DA041 CP1W Expansions 4AO                      
   3 CP1W-MAD11 CP1W Expansions 2AI/1AO                      
   Option Card Accessories                     
   1 CP1W-CIF01 RS-232                      
   2 CP1W-CIF11 RS-485                     
   3 CP1W-CIF12 RS-485 (Isolated Port)   
                  
   CPU CJ Series                     
   1 CJ1M-CPU11 CJ1M CPU 5K Step; 160 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack)                      
   2 CJ1M-CPU12 CJ1M CPU 10K Step; 320 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack)                      
   3 CJ1M-CPU13 CJ1M CPU 20K Step; 640 I/O; Max. 20 Unit (Max 1 Expansion Rack)                      
   4 CJ1M-CPU11-ETN CJ1M CPU 5K Step; 160 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) Built-in Ethernet Port                     
   5 CJ1M-CPU12-ETN CJ1M CPU 10K Step; 320 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) Built-in Ethernet Port                     
   6 CJ1M-CPU13-ETN CJ1M CPU 20K Step; 640 I/O; Max. 20 Unit (Max 1 Expansion Rack) Built-in Ethernet Port                     
   7 CJ1M-CPU21                     
   8 CJ1M-CPU22                      
   9 CJ1M-CPU23                     
   10 CJ1G-CPU42H                      
   11 CJ1G-CPU43H                      
   12 CJ1G-CPU44H                      
   13 CJ2M-CPU11 CJ2M CPU 5K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack)                      
   14 CJ2M-CPU12 CJ2M CPU 10K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack)                     
   15 CJ2M-CPU13 CJ2M CPU 20K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack)                      
   16 CJ2M-CPU14 CJ2M CPU 30K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack)                     
   17 CJ2M-CPU15 CJ2M CPU 60K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack)                      
   18 CJ2M-CPU31 CJ2M CPU 5K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port                      
   19 CJ2M-CPU32 CJ2M CPU 10K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port                      
   20 CJ2M-CPU33 CJ2M CPU 20K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port                      
   21 CJ2M-CPU34 CJ2M CPU 30K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port                      
   22 CJ2M-CPU35 CJ2M CPU 60K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port
                      
   Digital IO Expansion Module                     
   1 CJ1W-ID211 CJ1W Expansions 16DI                      
   2 CJ1W-ID231 CJ1W Expansions 32DI (Fujishu Connector)                     
   3 CJ1W-ID261 CJ1W Expansions 64DI (Fujishu Connector)                      
   4 CJ1W-OC211 CJ1W Expansions 16DO (Relay)                      
   5 CJ1W-OD211 CJ1W Expansions 16DO Transistor Sink                     
   6 CJ1W-OD231 CJ1W Expansions 32DO Transistor Sink (Fujishu Connector)                     
   7 CJ1W-OD261 CJ1W Expansions 64DO Transistor Sink (Fujishu Connector)
                     
   Analog IO Expansion Module                     
   1 CJ1W-AD081-V1 CP1W Expansions 8AI                      
   2 CJ1W-AD041-V1 CP1W Expansions 4AI                      
   4 CJ1W-DA08C CP1W Expansions 8AO (4-20 MA)                      
   4 CJ1W-DA08V CP1W Expansions 8AO (0-10VDC)                      
   5 CJ1W-DA041 CP1W Expansions 4AO                      
   6 CJ1W-DA021 CP1W Expansions 2AO                      
   7 CJ1W-MAD42 CP1W Expansions 4AI/2AO                      
   8 CJ1W-TC101                      
   9 CJ1W-CT021                      
   9 CJ1W-SCU21
                      
   Power Supply Unit                     
   1 CJ1W-PA205R Power Supply Unit 220VAC to 24VDC/0.8A; 5V/5A                     
   2 CJ1W-PA202 Power Supply Unit 220VAC to 24VDC/0.4A; 5V/2.8A
                      
   Expansion Rack                     
   1 CJ1W-IC101 I/O Control Unit (Mounted on CPU Rack when Connecting Expansion Racks)                     
   2 CJ1W-II101 I/O Interface Unit (Mounted on Expansion Rack)
                      
   Communicaiton Module                     
   1 CP1W-EXT01 CJ Adaptor                     
   2 CJ1W-DRM21 DeviceNet module
                      
   Cable                     
   1 CP1W-CN811 I/O Connection cable                      
   2 XW2Z-200B Connector Cable 2M.                     
   3 XW2B-40G5 CONNECTOR TERMINAL BLOCK                                           

PLC AB Micrologix         
         
      Micrologix CPU               
   1   1763-L16BWA   MICROLOGIX 1100, 10DI/6DO/2AI, AC POWER            
   2   1763-L16BBB   MICROLOGIX 1100, 10DI/6DO/2AI, DC POWER            
   3   1762-L24BWA   MICROLOGIX 1200, 14DI/10DO, AC POWER            
   4   1762-L24BWAR   MICROLOGIX 1200, 14DI/10DO, AC POWER, 2 COMM. PORT            
   5   1762-L40BWA   MICROLOGIX 1200, 24DI/16DO, AC POWER            
   6   1762-L40BWAR   MICROLOGIX 1200, 24DI/16DO, AC POWER, 2 COMM. PORT            
   7   1766-L32BWA   MICROLOGIX 1400, 20DI/12DO, AC POWER            
   8   1766-L32BWAA   MICROLOGIX 1400, 20DI/12DO/4AI/2AO, AC POWER            
   9   1766-L32BXB   MICROLOGIX 1400, 20DI/12DO, DC POWER            
   10   1766-L32BXBA   MICROLOGIX 1400, 20DI/12DO/4AI/2AO, DC POWER            
                     
      Digital IO Expansion Module               
   1   1762-IQ16   16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   2   1762-IQ8   8 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   3   1762-OB16   16 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE            
   4   1762-OB8   8 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE            
   5   1762-OW16   16 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE            
   6   1762-OW8   8 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE            
   7   1762-OV32T   32-Point Solid State 24V DC Sink Output Module            
   8   1762-OB32T    32-Point Solid State 24V DC Source Output Module            
   9   1762-IQ32T    32-Point DC Input Module            
                     
      Analog IO Expansion Module               
   1   1762-IF2OF2   2 CH CURRENT/VOLTAGE INPUT, 2 CH CURRENT/VOLTAGE OUTPUT            
   2   1762-IF4   4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   3   1762-OF4   4 CH ANALOG OUTPUT MODULE            
   4   1762-IR4   4 CHANNEL, RTD/RESISTANCE MODULE            
   5   1762-IT4   4-Channel Thermocouple/mV Input Module            
                     
      Accessories               
   1   1763-MM1   MEMORY MODULE            
   2   1762-MM1RTC   MEMORY MODULE WITH RTC            
   3   1766-MM1   MEMORY MODULE FOR ML 1400            
   4   1761-CBL-PM02    RS-232 Operating/Programming Cable, 8-Pin Mini DIN to 9-Pin D Shell (MicroLogix), 2 m (6.5 ft)            
   5   1747-BA    Lithium Battery (For RAM Memory Retention) for MicroLogix 1400/1500 controllers            
                     
      Communication Module               
   1   1761-NET-ENI   MicroLogix Ethernet/IP Interface Module            
   2   1761-NET-ENIW   MicroLogix Ethernet/IP Interface Module with Web Server Functionality            
   3   1761-NET-AIC    MicroLogix Advanced Interface Converter Module            
   4   1761-NET-DNI    MicroLogix DeviceNet Interface Module            
                     
   AB Compactlogix                       
      CPU               
   1   1769-L31   CompactLogix 512KB, RS232 = 2 Ports            
   2   1769-L32C    CompactLogix 750KB, RS232, ControlNet Port            
   3   1769-L32E    CompactLogix 750KB, RS232, Ethernet Port            
   4   1769-L35CR    CompactLogix 1.5 MB, RS232, ControlNet Port            
   5   1769-L35E    CompactLogix 1.5 MB, RS232, Ethernet Port            
   6   1768-L43    CompactLogix 2 MB, RS232            
   7   1768-L45   CompactLogix 3 MB, RS232            
                     
      Power Supply               
   1   1769-PA2   Power Supply 5VDC / 2 A            
   2   1769-PA4   Power Supply 5VDC / 4 A            
   3   1768-PA3   1768-PA3 POWER SUPPLY 120/240VAC INPUT 3.5A@24VDC            
                     
      Digital IO Expansion Module               
   1   1769-IQ16   16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   2   1769-IQ32   32 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   3   1769-OB16   16 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE            
   4   1769-OB32   32 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE            
   5   1769-OW8   8 POINT RELAY OUTPUT MODULE            
   6   1769-OW16   16 POINT RELAY OUTPUT MODULE            
                     
      Analog IO Expansion Module               
   1   1769-IF4   4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   2   1769-IF8   8 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   3   1769-IF16C   16 CHANNEL CURRENT ANALOG INPUT MODULE            
   4   1769-IF16V   16 CHANNEL VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   5   1769-OF2   2 CH ANALOG OUTPUT MODULE            
   6   1769-OF4CI   4 CH CURRENT ANALOG OUTPUT MODULE            
   7   1769-OF4VI   4 CH VOLTAGE ANALOG OUTPUT MODULE            
   8   1769-OF8CI   8 CH CURRENT ANALOG OUTPUT MODULE            
   9   1769-OF8VI   8 CH VOLTAGE ANALOG OUTPUT MODULE            
   10   1769-IF4XOF2   4AI / 2AO            
   11   1769-IR6   6 CH RTD INPUT            
   12   1769-IT6   6 CH THERMOCOUPLE INPUT            
                     
      Special IO Module               
   1   1769-HSC   2 HSC INPUT / 4 HSC OUTPUT MODULE            
                     
      Accessories               
   1   1784-CF64   COMPACT FLASH 64MB            
   2   1769-ECR   1769-ECR RIGHT END CAP/TERMINATOR            
   3   1769-ECL   1769-ECL LEFT END CAP/TERMINATOR            
                     
      Communication Module               
   1   1768-ENBT   1768-ENBT COMPALOGIX ENER/1P            
   2   1768-EWEB               
   3   1768-CNB   ControlNet Scanner            
   4   1768-CNBR   ControlNet Redundant Scanner            
   5   1769-SDN   DeviceNet Scanner            
   6   1769-AND   DeviceNet Adapter            

   AB Controllogix                                       
      CPU               
   1   1756-L61    ControlLogix, standard controller 2 MB            
   2   1756-L62    ControlLogix, standard controller 4 MB            
   3   1756-L63   ControlLogix, standard controller 8 MB            
   4   1756-L64   ControlLogix, standard controller 16 MB            
   5   1756-L65   ControlLogix, standard controller 32 MB            

      Chassic
   1   1756-A4    ControlLogix, standard chassis 4 Slot            
   2   1756-A7   ControlLogix, standard chassis 7 Slot            
   3   1756-A10   ControlLogix, standard chassis 10 Slot            
   4   1756-A13    ControlLogix, standard chassis 13 Slot            
   5   1756-A17   ControlLogix, standard chassis 17 Slot            

      Power Supply               
   1   1756-PA72               
   2   1756-PA75               
   3   1756-PA75R               
                     
      Digital IO Expansion Module               
   1   1756-IB16   16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   2   1756-IB32   32 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE            
   3   1756-OB32   32 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE            
                     
      Analog IO Expansion Module               
   1   1756-IF8   8 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   2   1756-IF16   16 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE            
   3  1756-OF4   4 CH ANALOG OUTPUT MODULE            
   4   1756-OF8   8 CH ANALOG OUTPUT MODULE            
                     
      Accessories               
   1   1784-CF64   COMPACT FLASH 64MB            
   2   1756-TBCH   36 PIN SCREW CLAMP BLOCK WITH STANDARD HOUSING            
   3   1756-TBNH   20 POSITION NEMA SCREW CLAMP BLOCK            
                     
      Communication Module               
   1   1756-ENBT               
   2   1756-EN2T               
   3   1756-CNB               
   4   1756-CNBR               
   5   1756-CN2               
   6   1756-CN2R               
   7   1756-DNB               
   8   1756-DHRIO 


 

2004929
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
21128
18845
150396
1602364
531642
653608
2004929

ไอพีของคุณ: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-16 15:07:18
 
Allen Bailey Authentic Jersey