ขายเครื่องจักร 

สนใจสินค้าโทร. 088-624-5699 , 065-879-5193

เครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก
ระบบ Concrete Mixer
เครื่องตัดถุงพลาสติก