• 099-3926969 , 061-7896669
  • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

เครื่องตัดแยกชิ้น NC CUTTER

รหัสสินค้า AE-3500-NC CUTTER 

เครื่อง NC CUTTER เป็นเครื่องจักรที่ใช้สําหรับตัดชิ้นงาน

  • ปรับขนาดชิ้นงาน +-0.5 mm.
  • ตั้งความเร็วเครื่องอย่างแม่นยํา
  • แสดงผลการทํางานของระบบ
  • แจ้งเตือนและบอกจุดบกพร่องของระบบ

ติดตั้งระบบให้ บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม