• 099-3926969 , 061-7896669
 • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

Concrete Mixer

จำหน่าย ระบบผสมคอนกรีตสำเร็จ ระบบ SKIP LODER

 • ความเร็วสูงสุด 10 โม่ต่อชั่วโมง
 • ตั้งผสมต่อเนื่อง เช่น สูตร 1 สั่งผสม 100 โม่ เป็นต้น
 • ความแม่นยำสูง -+ 0.5 กิโลกรัมต่อโมง โดยลูกค้าสามารถปรับสอบเทียบเองได้
 • ระบบเสถียรระภาพสูงออกแบบใช้งานต่อเนื่อง พร้อมประกันระบบ 2 ปีเต็ม
 • ระบบตั้งสูตรการผสม 999 สูตร
 • ระบบ Print report
 • ปริ้นส่วนผสมทุกครั้งที่มีการโม่
 • ปริ้นข้อมูลการใช้ วัตถุดิบย้อนหลัง
 • แจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของระบบ
 • แจ้งเตือนระยะเปลี่ยนอะไหล่

เร็วกว่า! ทนกว่า! คุ้มกว่า! ต้อง AE MIXER