• 099-3926969 , 061-7896669
 • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

ระบบผสม และระบบบรรจุ

 • รับออกแบบระบบผสมวัตถุดิบทุกชนิด
 • ระบบผสมเคมี งานประปา
 • ระบบบำบัด
 • ระบบผสมกาว
 • ระบบผสมสีโป้ว
 • ระบบผสมครีม เครื่องสำอาง
 • ระบบผสมปูนซิเมนต์
 • ระบบผสมอาหารและเครื่องดื่ม
 • ความเร็วสูง
 • ตั้งผสมต่อเนื่อง
 • ความเม่นยำสูง โดยลูกค้า
 • สามารถปรับสอบเทียบเองได้
 • ระบบเสถียรภาพสูงออกแบบใช้งานต่อเนื่อง พร้อมประกันระบบ 2 ปีเต็ม
 • ระบบตั้งสูตรการผสม 9999 สูตร
 • ระบบ Print report
 • ปริ้นส่วนผสม
 • ปริ้นข้อมูลกํารใช้วัตถุดิบย้อนหลัง
 • แจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของระบบ
 • แจ้งเตือนระยะเปลี่ยนอะไหล่