• 099-3926969 , 061-7896669
 • automation.expert08@gmail.com
Automation Expert

สิ่งที่เราให้กับลูกค้า 

สิ่งที่ได้รับจากเรา เป็นมาตรฐานที่จะได้รับดังต่อไปนี้

 • เราทำแบบ 3 D ให้ลูกค้
 • ประกอบการตัดสินใจ ( solid works )
 • เอกสารการบำรุงรักษา 1 ปี(รับประกันส่วนบริการ) ขนาด A2
 • เอกสารใบรับประกันสินค้าและบริการ
 • เอกสารสัญญาการจ้างงาน
 • เอกสาร ขั้นตอนการใช้งา
 • แบบสรุป ขนาด 1 A4 (ติดหน้าเครื่องจักร Operrator)
 • เอกสารตารางบันทึกข้อความการส่งเครมและสต็อกสินค้า
 • เอกสารการทดสอบระบบอย่างละเอียดเอกสารการส่งมอบงาน
 • คู่มือการใช้งาน ระบบ ฉบับ ภาษาไทย
 • คู่มือการใช้งาน ระบบ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 • Wiring Diagram & Specification (วงจรไฟฟ้าของระบบ ตามแบบญี่ปุ่น )
 • คู่มืออุปกรณ์ในระบบ
 • CD Program ของระบบ
 • สอนการใช้งาน และ การตรวจสอบแก้ไขระบบ
 • เราเปิดให้บริการ 24 ชม.พร้อมสต็อกอะไหล่